ჩვენი პროექტები

PMO-ს გუნდს სხვადასხვა სექტორებში პროექტების განხორცილების დიდი გამოცდილება აქვს. ჩვენ გვიმუშავია როგორც მცირე, ასევე მსხვილ და კომპლექსურ პროექტებზე ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, კერძო პირებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

2011 წლიდან დღემდე, სხვადასხვა სფეროში, PMO ბიზნეს კონსალტინგს განხორციელებული აქვს 50 -ზე მეტი პროექტი.

 

ორგანიზაციის განვითარება

ბიზნეს ანალიტიკა

ფინანსური კონსულტაცია

HR საკონსულტაციო სერვისები

რისკების მართვა

პროექტის მართვა და ქოუჩინგი

ორგანიზაციის განვითარება

ბიზნეს ანალიტიკა

ფინანსური კონსულტაცია

HR საკონსულტაციო სერვისები

რისკების მართვა

პროექტის მართვა და ქოუჩინგი