სხვა სექტორები

 

PMO ბიზნეს კონსალტინგს მდიდარი ბიზნეს საკონსულტაციო გამოცდილება აქვს ისეთ სექტორებში როგორიცაა ჯანდაცვა, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, მშენელობა, გართობა და დასვენება, სოციალური და საჯარო სექტორი. ჩვენს მიერ, აღნიშნულ სფეროებში გაწეული მომსახურება მოიცავს ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციას, საფინანსო კონსულტაციას, რისკის მართვისა და დანახარჯების შემცირების პროექტებს, ასევე, ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, კომერციული საქმიანობის აუდიტს, ბაზრის კვლევას და სხვა.

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ სერვისების პანელი.

 

ჩვენი გამოცდილება ფინანსურ კონსულტაციაში

ჩვენი გამოცდილება HR საკონსულტაციო სერვისებში