კონტაქტი

მისამართი:  ნიკო ნიკოლაძის  7, II სართული, თბილისი 0108, საქართველო
ტელ:           (+99532) 2377307
ელ-ფოსტა:      contact@pmo.ge