პარტნიორები

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC)

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი ორგანიზაციაა. მისი მიზანი განვითარებად ქვეყნებში სიღარიბის დაძლევა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაა. კორპორაცია ძირითადად კერძო სექტორთან თანამშრომლობს, რათა გააძლიეროს და დაეხმაროს მეწარმეებს მდგრადი ბიზნესის შექმნაში. მისი საქმიანობა მოიცავს მრავალ მიმართულებას, მათ შორის საფინანსო, გარემოსდაცვითი, საზოგადოებრივი და სამთავრობო სტანდარტების დაწესებაში დახმარების გაწევას, ენერგო რესურსების ეფექტურობის ხელშეწყობას, სხვადასხვა სექტორებში ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებას. ასევე, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია განვითარებადი ქვეყნების კერძო კომპანიებს ეხმარება, საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებიდან ფინანსური სახსრების მობილიზებაში.

ITCB – საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრი ბანკირებისთვის

ITCB 1988 წელს დაფუძნდა და საბანკო მიმართულებით უნგრეთის წამყვან საკონსულტაციო და სატრენინგო ორგანიზაციას წარმოადგენს. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ITCB წამყვან საბანკო ტრენინგ კომპანიად არის აღიარებული. ITCB ახორციელებს ქვეყნის შიგნით აკრედიტირებულ და ასევე, საერთაშორისო პროფესიულ ტრენინგ-პროგრამებს.

PMO-მ, ITCB-სთან ერთად, საქართველოში წარმატებით ჩაატარა ბაზელ II-ის სემინარი. ასევე, კომერციული ბანკებისთვის რისკების მართვის მიმართულებით არაერთი საკონსულტაციო პროექტი განახორციელა.

Galagan Advisory

Galagan Advisory არის საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში და პოსტ-საბჭოთა სივრცეში რეგიონალური ჰაბების მეშვეობით ოპერირებს. Galagan Advisory სპეციალიზირდება ორგანიზაციული, ადამიანური რესურსების და ლიდერობის განვითარების მიმართულებით.

PMO, Galagan Advisory-სთან ერთად, საქართველოში ახორციელებს საკონსულტაციო პროექტებს ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით.

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation

Sparkassen-Finanzgruppe შემნახველი ბანკების საერთაშორისო თანამშრომლობის ფინანსურ ჯგუფს წარმოადგენს, რომელიც ფინანსურ სექტორში ექსპერტული ცოდნით და საერთაშორისო გამოცდილებით გამოირჩევა. მისი მიზანია განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა.

Sparkassen-Finanzgruppe – სთან ერთად, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგრამის ფარგლებში, PMO ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით “ქალების მხარდაჭერა ბიზნესში”

ABG – საქართველოს ბანკების ასოციაცია

საქართველოს ბანკების ასოციაცია წარმოადგენს არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომლის მისია საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების უფლებებისა და ინტერესების დაცვაა. იგი აერთიანებს 21 კომერციულ ბანკს და ერთ მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.

საქართველოს ბანკების ასოციაციის რეკომენდაციით, PMO ახორციელებს სხვადასხვა საკონსულტაციო პროექტებს საბანკო სექტორში.

 

ინიციატივები

ქალთა გაძლიერების პრინციპები

2015 წელს PMO- მ ხელი მოაწერა UN Women-სა და UN Global Compact- ის ერთობლივ ინიციატივას ქალთა გაძლიერების პრინციპების (WEP) შესახებ. ქალთა გაძლიერების პრინციპები მიმართულებას აძლევს ბიზნესის წარმომადგენლებს თუ როგორ უნდა მოახდინონ ქალთა გაძლიერება საზოგადოებასა და ბიზნესის სფეროში. ჩვენი კომპანია მხარს უჭერს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ინიციატივას, და პროექტის ფარგლებში ატარებს სხვადასხვა აქტივობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალთა ბიზნეს საქმიანობაში ინტეგრირებას და სქესთა თანაბარუფლებიანობის გაძლიერებას.

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC)

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი ორგანიზაციაა. მისი მიზანი განვითარებად ქვეყნებში სიღარიბის დაძლევა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაა. კორპორაცია ძირითადად კერძო სექტორთან თანამშრომლობს, რათა გააძლიეროს და დაეხმაროს მეწარმეებს მდგრადი ბიზნესის შექმნაში. მისი საქმიანობა მოიცავს მრავალ მიმართულებას, მათ შორის საფინანსო, გარემოსდაცვითი, საზოგადოებრივი და სამთავრობო სტანდარტების დაწესებაში დახმარების გაწევას, ენერგო რესურსების ეფექტურობის ხელშეწყობას, სხვადასხვა სექტორებში ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებას. ასევე, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია განვითარებადი ქვეყნების კერძო კომპანიებს ეხმარება, საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებიდან ფინანსური სახსრების მობილიზებაში.

 

ITCB – საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრი ბანკირებისთვის

ITCB 1988 წელს დაფუძნდა და საბანკო მიმართულებით უნგრეთის წამყვან საკონსულტაციო და სატრენინგო ორგანიზაციას წარმოადგენს. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ITCB წამყვან საბანკო ტრენინგ კომპანიად არის აღიარებული. ITCB ახორციელებს ქვეყნის შიგნით აკრედიტირებულ და ასევე, საერთაშორისო პროფესიულ ტრენინგ-პროგრამებს.

PMO-მ, ITCB-სთან ერთად, საქართველოში წარმატებით ჩაატარა ბაზელ II-ის სემინარი. ასევე, კომერციული ბანკებისთვის რისკების მართვის მიმართულებით არაერთი საკონსულტაციო პროექტი განახორციელა.

Galagan Advisory

Galagan Advisory არის საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში და პოსტ-საბჭოთა სივრცეში რეგიონალური ჰაბების მეშვეობით ოპერირებს. Galagan Advisory სპეციალიზირდება ორგანიზაციული, ადამიანური რესურსების და ლიდერობის განვითარების მიმართულებით.
PMO, Galagan Advisory-სთან ერთად, საქართველოში ახორციელებს საკონსულტაციო პროექტებს ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით.

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation

Sparkassen-Finanzgruppe შემნახველი ბანკების საერთაშორისო თანამშრომლობის ფინანსურ ჯგუფს წარმოადგენს, რომელიც ფინანსურ სექტორში ექსპერტული ცოდნით და საერთაშორისო გამოცდილებით გამოირჩევა. მისი მიზანია განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა.
Sparkassen-Finanzgruppe – სთან ერთად, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგრამის ფარგლებში, PMO ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით “ქალების მხარდაჭერა ბიზნესში”

ABG – საქართველოს ბანკების ასოციაცია

საქართველოს ბანკების ასოციაცია წარმოადგენს არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომლის მისია საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების უფლებებისა და ინტერესების დაცვაა. იგი აერთიანებს 21 კომერციულ ბანკს და ერთ მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.
საქართველოს ბანკების ასოციაციის რეკომენდაციით, PMO ახორციელებს სხვადასხვა საკონსულტაციო პროექტებს საბანკო სექტორში.

 

ინიციატივები

ქალთა გაძლიერების პრინციპები

2015 წელს PMO- მ ხელი მოაწერა UN Women-სა და UN Global Compact- ის ერთობლივ ინიციატივას ქალთა გაძლიერების პრინციპების (WEP) შესახებ. ქალთა გაძლიერების პრინციპები მიმართულებას აძლევს ბიზნესის წარმომადგენლებს თუ როგორ უნდა მოახდინონ ქალთა გაძლიერება საზოგადოებასა და ბიზნესის სფეროში. ჩვენი კომპანია მხარს უჭერს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ინიციატივას, და პროექტის ფარგლებში ატარებს სხვადასხვა აქტივობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალთა ბიზნეს საქმიანობაში ინტეგრირებას და სქესთა თანაბარუფლებიანობის გაძლიერებას.