თორნიკე ბუიშვილი

თორნიკე ბუიშვილი

უმცროსი კონსულტანტი

თორნიკე PMO კონსალტინგში უმცროსი კონსულტანტის პოზიციაზე 2016 წლიდან მუშაობს. საკონსულტაციო სფეროში საქმიანობის დაწყებამდე, მას ოთხწლიანი სამუშაო გამოცდილება უკვე მიღებული ჰქონდა კორპორატიული გაყიდვების, მარკეტინგის და ელექტრონული კომერციის მიმართულებით. PMO-ში მოსვლის შემდეგ ის აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა საკონსულტაციო პროექტებში, კერძოდ, ბიზნეს პროცესების მოდელირებასა და ოპტიმიზაციაში, მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაში და სხვა.

თორნიკე საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრია, მარკეტინგის მიმართულებით. ამჟამად, ის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხის დაცვაზე მუშაობს. პირველი სემესტრის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მეორე სემესტრში მან გაცვლითი პროგრამით სწავლა პოლონეთში, ბიალისტოკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განაგრძო. თორნიკე ბუიშვილს ცოდნა მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სფეროებში გავლილი სხვადასხვა პროფესიული კურსებითაც აქვს გამყარებული.

თორნიკე ბუიშვილი

უმცროსი კონსულტანტი


თორნიკე PMO კონსალტინგში უმცროსი კონსულტანტის პოზიციაზე 2016 წლიდან მუშაობს. საკონსულტაციო სფეროში საქმიანობის დაწყებამდე, მას ოთხწლიანი სამუშაო გამოცდილება უკვე მიღებული ჰქონდა კორპორატიული გაყიდვების, მარკეტინგის და ელექტრონული კომერციის მიმართულებით. PMO-ში მოსვლის შემდეგ ის აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა საკონსულტაციო პროექტებში, კერძოდ, ბიზნეს პროცესების მოდელირებასა და ოპტიმიზაციაში, მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაში და სხვა.

თორნიკე საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრია, მარკეტინგის მიმართულებით. ამჟამად, ის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხის დაცვაზე მუშაობს. პირველი სემესტრის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მეორე სემესტრში მან გაცვლითი პროგრამით სწავლა პოლონეთში, ბიალისტოკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განაგრძო. თორნიკე ბუიშვილს ცოდნა მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სფეროებში გავლილი სხვადასხვა პროფესიული კურსებითაც აქვს გამყარებული.