ჩვენი გუნდი

მმართველი პარტნიორი რისკების მართვა - ლევან გოგოლაძე სალომე მაკარიძე - სტრატეგიული მარკეტინგის სპეციალისტი

ლიკა ინაშვილი

მმართველი პარტნიორი

ლევან გოგოლაძე

პარტნიორი

სალომე მაკარიძე

პარტნიორი

ტატა მომცელიძე - ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია ანა თაქთუმანიძე - ბიზნეს კონსულტაცია ბონდო ნიკოლაიშვილი - ბიზნეს კონსულტაცია

ტატა მომცელიძე

კონსულტანტი

ანა თექთურმანიძე

კონსულტანტი

ბონდო ნიკოლაიშვილი

კონსულტანტი

თორნიკე ბუიშვილი მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება ნინოკო ტაბატაძე - დიზაინერი თინათინ ბზიშვილი ოფის მენეჯერი

თორნიკე ბუიშვილი

უმცროსი კონსულტანტი

ნონიკო ტაბატაძე

დიზაინერი

თინათინ მოიზელ

ოფის მენეჯერი