ანა თექთურმანიძე

business consulting specialist - Ana Tektumanidze

ანა თექთურმანიძე

კონსულტანტი

ანა PMO ბიზნეს კონსალტინგში კონსულტანტის პოზიციაზე მუშაობს. ის გუნდს 2014 წელს, ანალიტიკოსის პოზიციაზე შემოუერთდა. ანა ჩართულია მსხვილ პროექტებში სხვადასხვა მიმართულებით – მაგალითად, მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების, ბიზნეს პროცესის აღწერისა და ოპტიმიზაციის კუთხით. ბოლო პერიოდში, ანამ წარმატებით გაართვა თავი ბანკის მომხმარებლების შესახებ კომერციული ბანკისთვის ჩატარებულ კვლევის პროექტს. ასევე, სოფლის მეურნეობის მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს (APMA) პროექტის ფარგლებში არაერთ ბიზნეს გეგმაზე იმუშავა.

ანას სამუშაო გამოცდილება მოიცავს საცალო და საბითუმო, ტურიზმის, ფინანსების, სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის სექტორებს. მას სურს გამოცდილების გაზრდა ბაზრის კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით. შესაბამისად, ანა აქტიურ მონაწილეობას იღებს მსგავსი პროექტების დაგეგმვასა და მართვაში.

PMO – ში მოსვლამდე, ანა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში მუშაობდა, სადაც მონაწილეობა მიიღო ახალი მომსახურების კონცეფციების შემუშავებაში, ახორციელებდა მონაცემების შეგროვებას, ანალიზს და ჩართული იყო სოციალურ და სამთავრობო პროექტებში.

ანა კავკასიის უნივერისტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრია, ფინანსების განხრით. მან საუკეთესო სტუდენტის სტატუსით მონაწილეობა მიიღო გაცვლით პროგრამაში და ერთი აკადემიური წელი ამერიკის, ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნეს კოლეჯში ისწავლა.

 

ანა თექთურმანიძე

უმცროსი კონსულტანტი

ანა PMO ბიზნეს კონსალტინგში კონსულტანტის პოზიციაზე მუშაობს. ის გუნდს 2014 წელს, ანალიტიკოსის პოზიციაზე შემოუერთდა. ანა ჩართულია მსხვილ პროექტებში სხვადასხვა მიმართულებით – მაგალითად, მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების, ბიზნეს პროცესის აღწერისა და ოპტიმიზაციის კუთხით. ბოლო პერიოდში, ანამ წარმატებით გაართვა თავი ბანკის მომხმარებლების შესახებ კომერციული ბანკისთვის ჩატარებულ კვლევის პროექტს. ასევე, სოფლის მეურნეობის მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს (APMA) პროექტის ფარგლებში არაერთ ბიზნეს გეგმაზე იმუშავა.

ანას სამუშაო გამოცდილება მოიცავს საცალო და საბითუმო, ტურიზმის, ფინანსების, სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის სექტორებს. მას სურს გამოცდილების გაზრდა ბაზრის კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით. შესაბამისად, ანა აქტიურ მონაწილეობას იღებს მსგავსი პროექტების დაგეგმვასა და მართვაში.

ანა კავკასიის უნივერისტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრია, ფინანსების განხრით. მან საუკეთესო სტუდენტის სტატუსით მონაწილეობა მიიღო გაცვლით პროგრამაში და ერთი აკადემიური წელი ამერიკის, ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნეს კოლეჯში ისწავლა.